1eng

 

fb you od

Requiem Service was offered in memory of Charles Aznavour in churches of the Armenian Diocese in Georgia PDF Print E-mail
News

A1 

On October 7, 2018, the Sunday Divine Liturgy in the Armenian churches of Tbilisi had special mystery. The incense, blessed in the Cathedral of Saint James (Srbots Hakobyants) of Armenian Patriarchate of Jerusalem...

Read more...
 
Vandalism towards the Armenian historical church PDF Print E-mail
News

A1 

For some reasons, the acts of elimination of the Armenian traces from church buildings built over the centuries by the Armenian community, continues in Georgia.
On December 10, 2014, the Primate of the...

Read more...
 
The first event in the “Vazgen I Catholicos of All Armenians” Youth and Community Center of the Armenian Diocese in Georgia PDF Print E-mail
News

a1 

On October 5, 2018, the first event took place in the “Vazgen I Catholicos of All Armenians” Youth and Community Center (Head Valeri Badalyan, Coordinator Nina Seropova).
It is noteworthy that the event was...

Read more...
 
Փորձի փոխանակության այց Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոն PDF Print E-mail
News

A1 

2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կենտրոնում աշխատանքային օրը մեկնարկեց հյուրընկալությամբ: Կենտրոնի հյուրերն էին Հայաստանի Հանրապետության Նոյեմբերյանի թիվ...

Read more...
 
Armenians of Tbilisi paid tribute to the memory of Charles Aznavour PDF Print E-mail
News

A1 

The flow of people to the Embassy of the Republic of Armenia in Georgia did not stop for a few days. Here a condolence book was opened in honor of the Great Son of Armenian nation, world famous chansonnier Charles Aznavour...

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 260