1eng

 

fb you od

Կամո Թազայան PDF Print E-mail

Kamo Tazayan

Բարեշնորհ Կամո սարկավագ Թազայանը ծնվել է 1989թ. օգոստոսի 13-ին Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում:
1993թ.    Տեղափոխվել է Վրաստանի Նինոծմինդա քաղաք:
2008-2013թթ.    Սովորել է Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում, ստացել է բակալավրի աստիճան:
2013թ.    Ընդունվել է Քահանայից պատրաստման լսարան:
2016թ. Տ. Մուշեղ եպս. Բաբայանի ձեռամբ ստացել է սարկավագական աստիճան:
2017թ. Ավարտել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քահանայից պատրաստման լսարանը:
2017թ. հոկտեմբերի 1-ից    ծառայության է կոչվել Վիրահայոց թեմում՝ որպես Մառնեուլիի շրջանի Ախքյորփի, Գյուլուբաղ, Խոժոռնի, Չանախչի, Օզնի, Բրդաձոր գյուղերի հոգևոր հովվության հոգևոր տեսուչ:

Ամուսնացած է, ունի 1 որդի:Հեռախոս՝ +995 568 77 71 19

 
Օթարի Գիգաուրի PDF Print E-mail

Otari GigauriԲարեշնորհ Օթարի սարկավագ Գիգաուրին ծնվել է 1981 թ. սեպտեմբերի 3-ին, Թբիլիսիում:
1988-1999թթ.    Սովորել և ավարտել է Թբիլիսիի թիվ 159 հանրային ռուսական դպրոցը:
2000-2001թթ.    Սովորել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում:
2002թ. նոյեմբերի 1-ին աշխատանքի է ընդունվում Թբիլիսիի առաջնորդանիստ Սուրբ
             Գևորգ եկեղեցում՝ որպես ժամկոչ:
2003թ. հուլիսի 15-ին  ազատվում է Թբիլիսիի առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ
            եկեղեցում՝ ժամկոչի պարտականությունից և աշխատանքի է անցնում Թբիլիսիի
            Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում՝ որպես լուսարար:
2004թ. դեկտեմբերի 25-ին    Գերշ.Տ.Վազգեն եպս. Միրզախանյանի ձեռամբ ստացել է
             դպիրության աստիճան:
2009թ. դեկտեմբերի 1-ին    ուսման պատճառով ազատվում է Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին
             եկեղեցու լուսարարի պաշտոնից:
2009-2010թթ. Սովորել է Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց հոգևոր ճեմարանում:
2010թ. ապրիլի 1-ին ընդունվում է ծառայության Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին
             եկեղեցում՝ որպես ավագ լուսարար:
2016թ. դեկտեմբերի 26-ին    Գերշ.Տ.Վազգեն եպս. Միրզախանյանի ձեռամբ ձեռնադրվել է
             սարկավագ:

2018 թ. սեպտեմբերի 1-ից նշանակվել է Թբիլիսիի Սբ.Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու ավագ լուսարար:
Ամուսնացած է: Ունի մեկ երեխա:
Բնակության վայրը՝ Թբիլիսի, Հեռախոս՝ +995 558 93 77 33

 
Հովսեփ Չիրախով PDF Print E-mail

Hovseph Chirakhov

Բարեշնորհ Իոսեբ սարկավագ Չիրախովը ծնվել է 1964 թ. նոյեմբերի 16-ին, Թբիլիսիում:
1971-1980թթ.    Սովորել է Թբիլիսիի թիվ 92, այնուհետև թիվ 93 հայկական դպրոցներում:
1980-1983թթ.    Սովորել է Թբիլիսիի Գլդանիի թիվ 75 ուսումնարանում:
1983-1985թթ.    Զորակոչվել և ծառայել է ԽՍՀՄ զինված ուժերում:
1985-2000թթ.    Աշխատել է տարբեր գործարաններում, ընկերություններում (վերելակի
               մոնտաժոր, հացի գործարան, վուլկանիզացիայի կենտրոն, էլեկտրիկ և այլն):
2000թ. -Ծառայության է անցել Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում:
2002թ. նոյեմբերի 1-ից նշանակվել է Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու լուսարար
             և ժամկոչ:
2007թ. սեպտեմբերի 1-ին    ազատվել է Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու լուսարարի
             և ժամկոչի պաշտոնից և նշանակվել է Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու
             լուսարար:
2009թ. դեկտեմբերի 28-ին    ազատվել է Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու
             լուսարարի պաշտոնից և նշանակել Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ավագ
             լուսարար:
2010 թ. ապրիլի 1-ից ազատվել է Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ավագ
              լուսարարի պաշտոնից և նշանակվել է Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ
              եկեղեցու ավագ լուսարար:
2016թ. դեկտեմբերի 26-ին    Ձեռամբ Գերշ.Տ.Վազգեն եպս. Միրզախանյանի ձեռնադրվել է
             սարկավագ:

2018 թ. սեպտեմբերի 1-ից նշանակվել է Թբիլիսիի Սբ.Էջմիածին եկեղեցու ավագ լուսարար:

Ամուսնացած է: Ունի երկու զավակ, մեկ թոռնիկ:
Բնակության վայրը. ք. Թբիլիսի, Հեռախոս՝ +995 593 76 04 31