Joint statement on incident in Gumburdo village, September 30, 2010

An incident occurred between a group of local residents and law enforcement officers in the yard of the 10th century Surb Astvatsatsky Cathedral at Gumburto Village of Akhalkalak Region on September 30.
An incident occurred when an attempt was made to install a cross stone in the yard of the temple without the prior consent of the Armenian traditional stone cross.

In the Church, since 2015, the Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia performs repair work. During the archaeological excavations, along with other fragments, a large number of human bones were found in the yard of the temple, which was re-opened in the church yard, which caused a desire to erect a khachkar on the ground.
The widespread misinformation about the temple was misleading among the population. The Armenian Diocese of the Armenian Apostolic Church in Georgia affirms that there is no pretension to the temple and it is considered Georgian.
Respect for the grave of the ancestors is indisputable, meaning that for centuries Georgians, Armenians and other people and individuals of faith have been buried in the yard of the temple, it is our duty to honor the memory of all.
A meeting was held in the Georgian Patriarchate between the relevant Georgian state agencies, the Georgian Orthodox Church and the Armenian Apostolic Church.
The participants of the meeting confirmed their readiness to discuss the issues and to make decisions by mutual consent, as the issue is of moral importance besides the legal and religious dimensions and the decisions made will be a good example of the peaceful settlement of the situation.
Any type of violence is unacceptable and provocation is unacceptable. We urge all to preserve the Georgian-Armenian friendship established over the millennium, to show farsightedness and to solve the problems through legality and Christian love.


Կրոնի հարցերով պետական գործակալություն
Վրաստանի Առաքելական Ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցի
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Վիրահայոց թեմ
Վրաստանի Մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարություն
Վրաստանի Հաշտության և Քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետնախարարի աշխատակազմ

Contact us

5, Samghebro St., 0105 – Tbilisi, Georgia
Phone: +995322922248
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ©2022 Վիրահայոց թեմ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են