Материалы

ღადოლარი - „სურბ გრიგორ ნარეკაცი“

1 aragva-surb gevorgis eklesiaსურბ გრიგორ ნარეკაცი ეკლესია: აშენდა 1868 წ. ეკლესია ქვით ნაგები და ფიცრით გადახურული ყოფილა49.

დაზიანდა 1899 წ. 19 დეკემბრის მიწისძვრის შედეგად50. 1903 წ. ეკლესია ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ სოფელი ეპარქიის ეკლესიების არმქონე დასახლებების სიაში შედიოდა51. ეკლესია ამჟამად მდგარია. გარე ზომებია 17,35 x 10,18 მ.

ამოკვეთილი კატრენი ეკლესიის შესასვლელი კარის წირთხლზე:

Յ(Ե)Կ(Ե)Ղ(ԵՑ)ԻՆ ՂԱՏՈԼԱՐ / 1868 ՇԻՆԵՑ(Ա)Ի ԱՅՍ ԵԿԷՂԵՑԻՍ ԱՆՎԱ(ՆԵԱ)Ց ԳՐԻԳՈՐ Ս(ՈՒՐ)Բ ՆԱ(Ր)ԵԿ(Ա)ՑԻ:“.

„ღადოლარის ეკლესია / 1868 ავაშენე ეს ეკლესია „სურბ გრიგორ ნარეკაცი“ სახელზე“.

პირველი გამოცემა.

A2სოფ. ღადოლარის ჩრ. მხარეს შემორჩენილია შუა საუკუნეების ადგილობრივი სოფლის და ეკლესიის (გარზე ზომები: 6,81 x 4,36 მ.) ნაშთები. უკანასკნელ წლებში ადგილობრივების ძალებით განხორციელდა აღნიშნულის ნაწილობრივი თვითნებური აღდგენა.

49 «Արձագանք», 1885, № 3, էջ 43:

50 Мушкетов И. Նշվ. Աշխ. Էջ 25-26:

51 «Արարատ», 1903, էջ 436:

დაკავშირება

საკონტაქტო ინფორმაცია:
სამღებროს ქ. №5, 0105 – თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995322724111
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 ©2024 Վիրահայոց թեմ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են